شنبه 13 آذر 1395   01:29:04
Next
Previous
  • اخبار
  • نظارت و ارزشیابی
  • نمایندگان شورا
  • آرای کمیسیون خاص
  • فیلم و عکس
بیشتر
  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
دیدگاه ها
نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها
محمود زارع مهرجردی
مصطفی خزاعی
مرتضی عباسی نسب
بهرام حسین آبادی
اسفندیار نظری
باقر توکلی
جابر اخلاقی
حسینعلی سرگزی
میررضا شفیع پور
ایوب رضایی
خسرو محسنی نسب
حمیدرضا دعاگو
طالب محمدی
علیرضا یاری
خیرالله رحمانی
ناصر قجری
محمود حسینی
حسین فولادی
ناصر زورقی
محمود شهبازی
جمشید کمایی
سید رضا میرزایی
عباس سعیدی
علیرضا کاظمی
عوض علی حبیبی
بیشتر
بیشتر
بیشتر
 
بیشتر
اسناد تاریخی

شاخص های پیشنهادی شما برای استفاده در طرح رتبه بندی معلمان چیست؟
* متن
نام و نام خانوادگی
سن
پست الکترونیک
کد امنيتی
 
انتشارات
خانه | بازگشت |
Guest (meduguest)


Powered By Sigma ITID.