در برنامه درس ملی، محتوای آموزشی متناسب با نظام آموزشی"3ـ3ـ6" تدوین شده است

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
وزیر آموزش و پرورش گفت: برای تأمین فضای فیزیکی مدارس به استان‌ها اعلام شده است تا جهت تأمین این نیاز در بعضی از مناطق، مدارس ابتدایی و راهنمایی باتوجه به ضرورت‌ها جابجا شود.

جلسه هشتاد و هشت شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش طی گزارشی از چگونگی استقرار ساختار جدید آموزشی "3ـ3ـ6" آموزش و پرورش گفت: برای استقرار چارچوب جدید نظام آموزشی، بسترها و تمهیدات لازم برای تأمین نیروی انسانی، آموزش معلمان، تهیه محتوای کتب درسی متناسب با ساختار جدید و ساختار فیزیکی مدارس با توجه به ظرفیت و نیاز کشور مورد توجه قرار گرفته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برای تأمین فضای فیزیکی مدارس به استان‌ها اعلام شده است تا جهت تأمین این نیاز در بعضی از مناطق، مدارس ابتدایی و راهنمایی باتوجه به ضرورت‌ها جابجا شود.

حاجی‌بابایی افزود: در برنامه درس ملی، محتوای آموزشی متناسب با نظام آموزشی"3ـ3ـ6" تدوین شده است که این بخش از سند به ‌‌صورت مقطعی از سال تحصیلی 92ـ91 در پایه اول ابتدایی و از سال تحصیلی 93-92 در پایه دوم ابتدایی اجرا می‌شود و امیدواریم در سال تحصیلی 97ـ96 پس از استقرار دوره ششم، طرح آموزشی"3ـ3ـ6" کامل شود و بر این اساس محتوای کتاب‌های درسی نیز به‌ طور کامل مجدداً تهیه خواهد شد.

در ادامه این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت دوره پیش دبستانی و حذف دوره پیش‌دانشگاهی، مقرر شد در جلسات آینده شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور، مدیریت و برنامه‌ریزی دوره پیش دبستانی مورد توجه جدی‌تری قرارگیرد.

به گزارش سایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه، گزارش شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی از روند پیگیری و نظارت بر اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ارائه و مقرر شد دستگاه‌های مجری این سند، گزارش عملکرد خود را به این شورای تخصصی ارائه کنند.