نام و نام خانوادگی: طیبه ماهروزاده

سمت: عضو شورای عالی آموزش و پرورش | دسته بندی: اعضای کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82284074

سوابق تحصیلی:

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش برنامه‌ریزی درسی

 

سوابق اجرایی

- عضو شورای عالی آموزش و پرورش

- مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- مدیر پژوهشکده مطالعات زنان دانشگاه الزهرا
- دانشیار دانشگاه الزهرا
- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
- عضو هیئت مؤسس انجمن فلسفه ایران
- عضو هیئت امنای سازمان انجمن اولیاء و مربیان

تاسیس دبیرستان فرهنگ مخصوص علوم انسانی
مؤسس شبکه زنان دانشمند مسلمان

 

سوابق علمی و پژوهشی:

سردبیری چندین مجله تخصصی و…