نام و نام خانوادگی: سيد مهدی نيازی

سمت: معاون وزیر صمت | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 81762526

سوابق تحصیلی: - سوابق علمی- اجرایی: - معاون دفتر ماشین‌سازی و نیرو محرکه - مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده‌ها - مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات - دستیار ارشد معاونت امور صنایع - دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید