وبينار «به سوي مدرسه فردا»

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در وبينار «به سوي مدرسه فردا»: مدرسه خوب و استاندارد مايه افتخار و مباهات يك كشور است /«مدرسه» ارزان ترین راه برای بهبود تمام شاخص های مطلوب يك جامعه است

دكتر محمود اماني طهراني گفت: مدرسه بايد اصل و اساس نظام تعليم و تربيت و مايه مباهات كشور باشد.

محمود اماني طهراني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در وبينار«به سوي مدرسه فردا» افزود: چرا مدرسه مهم است؟ چون سرنوشت خيلي از مسائل و موضوعات جامعه به كيفيت و كاركردهاي آن گره خورده است. مدرسه مكاني است كه مي تواند تحولات زيادي را درجامعه ايجاد كند(دنباله خبر را در لينك زير مطالعه فرماييد).

https://sce.ir/fa/news/4154