دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در نشست با نمایندگان این شورا در استانها:

لزوم تثبیت لایه های مدیریت راهبردی برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: لایه های مدیریت راهبردی برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تثبیت نشده است و دائماً مدیران و وزیران در حال تغییر هستند. یک تدبیر ملی برای ساماندهی امور آموزش و پرورش نیاز داریم که لایه های مدیریت راهبردی آموزش و پرورش را تعیین و تثبیت کند.

محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در نشست با نمایندگان شورای عالی در آموزش و پرورش استان های کشور با تبریک ایام دهه مبارک کرامت، گفت: وقتی در کشورهای مختلف مسئله دموکراسی و قانون گذاری مطرح شد به تدریج عقلای قوم به این نتیجه رسیدند که شیوه آموزش و مدارس جدیدی که در حال شکل گیری هستند به قانون، مقررات و نظامی برای اداره نیاز دارند که از جنس کارهای دولتی نیست و لذا نهاد ویژه ای تحت عنوان شورای عالی تشکیل دادند.

وی افزود: در این کشورها شعبه ای از مجلس ایجاد کردند که کار اصلی و تخصصی آن سیاستگذاری و قانوگذاری در حیطه آموزش و پرورش کشورشان است.

امانی طهرانی اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش یکی از قدیمی ترین نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور است که شکل اولیه آن ۱۰ سال قبل از مشروطه و مجلس شورای ملی به وجود آمده و به سال ۱۲۷۵ شمسی باز می گردد.

وی افزود: در آن زمان مدارس جدید توسط افراد مختلف در کشور در حال شکل گیری بود. نخست وزیر فرهنگ دوست آن زمان مرحوم امین الدوله به این گروه که برای شکل گیری مدارس جدید دور هم جمع شده بودند رسمیتی داد و انجمن معارف شکل گرفت و در سال های بعد مشمول تغییراتی شد تا جایی که اولین بار در ۱۸ اسفند ۱۳۰۰ شمسی شورای عالی به صورت رسمی تاسیس شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ابراز داشت: یکی از عوامل توسعه و شکل گیری نظام تعلیم و تربیت کشور همین شورای عالی آموزش و پرورش است که نقش لنگرگاه برای ایجاد ثبات و قوام در آن را بر عهده دارد.

امانی طهرانی تاکید کرد: در طول تاریخ جنبه کارشناسی، عمیق بودن مباحث و طمأنینه جزئی از شاکله شورا بوده و دستخوش مسائل حاشیه ای نمی شود در تلاش است سه کار سیاست گذاری، تنظیم و تصویب آیین نامه ها، اساسنامه ها، قوانین و مقررات و همچنین نظارت را پیرامون امور آموزش انجام دهد.

وی اضافه کرد: صورت مذاکرات این شورا یکی از گنجینه های نظام تعلیم و تربیت است که بخشی از آن در مرکز اسناد دبیرخانه این شورا و بخشی دیگر از آن در سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران نگهداری می شود، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه نظام تعلیم وتربیت می توانند از آنها استفاده نمایند.

امانی طهرانی اذعان کرد: شورای عالی آموزش و پرورش یکی از منضبط ترین و متمرکز ترین شورای های عالی در کشور است که جلسات آن بر اساس برنامه سالانه هر 15 روز یک بار تشکیل شده و موضوعات و مسائل آموزش و پرورش در آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: این شورا در طول زمان حیات خود بر روی کار خود متمرکز بوده و تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار نگرفته است.

وی افزود: این شورا عضو حقیقی ندارد که بخواهد با تغییر و تحولات دولت ها دستخوش تغییر شود. سازوکارهایی که در قانون تشکیل آن پیش بینی شده است آنرا از تلاطم های سیاسی دور نگهداشته است.

امانی طهرانی اظهار کرد: شان و جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش در نظام اداری کشور، سیاستگذاری در امور آموزش و پرورش است و دومین شان این شورا قانونگذاری است مانند تهیه و تدوین و تصویب آئین نامه ها، اساسنامه ها و... سومین وظیفه آن، نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود است که هر ساله با اعزام تیم های نظارتی به استانها انجام می شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: این شورا برای انجام وظایف قانونی خود 8 کمیسیون تخصصی دارد و یکی از سازوکارهایی که کمک می کند این شورا کار خود را خوب انجام دهد همین کمیسیونهاست که موضوعات، طرح ها، برنامه ها و مسائل مبتلابه آموزش و پرورش را پس از بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی آنها برای طرح در صحن شورای عالی آماده می کنند.

وی تاکید کرد: به نوعی مصوبات این شورا حاصل کار کمیسیون های تخصصی آن است.کمیسیونها بخشی از فرآیند رسمی و کاری شورای عالی بوده و در اصل بازوی توانمند این شورا برای تهیه و تدوین مصوبات هستند.

امانی طهرانی در ادامه اظهار داشت: یکی از کارهای برجسته این شورا وجود نمایندگان توانمند، کارآمد و اثربخش در استانهاست که ما را در نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی و تدبیر مدیریتی که در این زمینه اعمال می کنند در روان سازی جریان کاری شورای عالی خیلی به ما کمک می کنند.

وی ادامه داد: بدلیل اینکه یک نوع بهگزینی در انتخاب نمایندگان شورای عالی در استانها وجود دارد، این افراد در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های استان خود موثرند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به سرمایه های اصلی این شورا، اضافه کرد: اصالت یکی از مهم ترین سرمایه های این شورا است؛ به خاطر قدمت و وزانتی که در روند تسهیل جریان آموزش و پرورش کشور داشته و مشابهت هایی که این شورا با شوراهای مشابه خارجی خود دارد.

وی افزود: یکی دیگر از سرمایه های این شورا؛ استقلال آن است، که باید با تمام وجود از آن صیانت کرد چون اگر این شورا تضعیف شود کل نظام آموزش و پرورش کشور آسیب می بیند.

امانی طهرانی با اشاره به سند تحول بنیادین، تصریح کرد: خیلی ها به شورای عالی آموزش و پرورش ایراد می گیرند که چرا سند تحول را اجرا نکرده است؟ شورای عالی شعبه ای از مجلس است، کار شورای عالی با کار اجرایی متفاوت است.

وی تاکید کرد: اینجا مرکز سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه آموزش و پرورش کشور است و طبعا کار سیاستگذاری با اجرایی تفاوت اساسی دارد. این شورا تاکنون 40 مصوبه(آئین نامه، اساسنامه و...) برای اجرای سند تحول بنیادین تدوین و تصویب کرده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بزرگترین دستاورد شورای عالی آموزش و پرورش تهیه، تدوین و تصویب سند تحول بنیادین است، گفت: اگر مجموع فرمایشاتی که رهبر معظم انقلاب درباره تایید سند تحول بنیادین ایراد کرده اند بسنجید بیش از تاییداتی است که درباره سایر اسناد کشور بیان نموده اند.

امانی طهرانی اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات آموزش و پرورش همان طوری که رهبر انقلاب هم بدان اشاره فرمودند عدم ثبات مدیریت در این دستگاه عظیم و طویل است که باعث شده است در طول 10 سال گذشته 6 وزیر و چند سرپرست به خود ببیند. وزیرانی که هیچ کدام زمان لازم برای برنامه ریزی و اجرای سند تحول بنیادین را بدست نیاورده اند و بیشتر مجبور به حل مسائل روزانه آموزش و پرورش بوده اند.

امانی طهرانی بیان داشت: به نظر می رسد لایه های مدیریت راهبردی برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تثبیت نشده است و دائماً مدیران و وزیران در حال تغییر و دگرگونی هستند. یک تدبیر ملی برای ساماندهی امور آموزش و پرورش نیاز داریم که لایه های مدیریت راهبردی آموزش و پرورش را تعیین و تثبیت کنند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از سرمایه های شورای عالی آموزش و پرورش، اتقان مصوبات آن است، اگر مصوبه ای متقن بود برای کشور اقتدار و وجاهت می آورد. اینجاست که شورای عالی آموزش و پرورش با وجود 8 کمیسیون تخصصی، کیفیت کار را بر کمیت آن ترجیح می دهد..

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریج کرد: یکی از کارهایی که ما از شما عزیزان در استانها انتظار داریم این است که کار ما را مورد نقد و بررسی قرار دهید چون با نقد سازنده و منطقی هم کارها اصلاح می شود و هم دستگاه راه درست خود را بهتر و سریعتر پیدا می کند.

امانی طهرانی در پایان از معاونان مدیران کل استانها که این مسئولیت خطیر را برعهده گرفته اند قدردانی نمود و تاکید کرد شما در استانها بازوی توانمند و کارآمد نظارت بر حسن مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش هستید که مسائل و مشکلات آموزش و پرورش را رصد نموده و برای حل آنها به دبیرخانه شورای عالی ارجاع می دهید.

لازم به ذکر است در این نشست نمایندگان شورای عالی در استانها نظرات و دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش بیان کردند و در پایان این نشست ابلاغ هر کدام از نمایندگان، بوسیله دبیرکل شورای عالی به آنها اهدا شد.