دويست و نود و یکمین (291) جلسه كمیسیون منابع‌انسانی

دويست و نود و یکمین (291) جلسه كمیسیون منابع ‌انسانی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن با موضوع «بررسی گزارش اجرای شیوه‌نامه شناسایی و معرفی جلوه‌های ویژه معلمی در زیست بوم جدید» در سالن جلسات دبيرخانه شوراي عالي آموزش ‌و پرورش برگزار شد.

قبل از دستور مواردی از قبیل:« لزوم اجرای سند تحول بنیادین توسط وزارت آموزش ‌و پرورش و همراهی و مشورت دبیرخانه شورای عالی در تبیین آن، احصاء و ارائه مشکلات منابع‌انسانی آموزش و رورش، لزوم تدوین طرح جامع برای بخش پیش‌دبستانی و سه سال دوره اول ابتدایی به همراه منابع و برنامه‌های آن با الهام از سند به شکل جداگانه، اعلام تکالیف مدیران و معاونان مدارس در قبال سند تحول بنیادین، لزوم ادغام وزارتخانه‌های آموزش ‌و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولویت دادن به موزش و تربیت و آموزش مدیران مدارس، پایش و سنجش تمامی بخش های آموزش ‌و پرورش و... بیان شد.

 در ادامه جلسه این کمیسیون، وارد دستور کار بررسی « نحوه اجرای شیوه‌نامه شناسایی و معرفی جلوه‌های ویژه معلمی در زیست بوم جدید» شد. که اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خود را درباره آن بیان کردند، اهم مباحث مطرح شده در این باره عبارتند از:« لزوم بازنگری وظایف کارکنان آموزش‌ و پرورش در راستای اجرای سند تحول بنیادین، طراحی و تدوین طرحی برای تقدیر و تشکر از بازنشستگان و کارکنان آموزش و پرورش، مشخص شدن منطق انتخاب مؤلفه‌های ارزشیابی و تناسب آن با اهداف آموزشی، مشخص کردن ارتباط شاخص‌های ارزشیابی با شاخص‌های رتبه‌بندی معلمان، استفاده از معلمان برگزیده سال‌های قبل برای تیم‌های ارزیابی، نظارت و... از آن جمله است.

در نهایت مصوب شد پس از بازنگری و اعمال نظرات و پیشنهادهای اعضای کمیسیون در شیوه‌نامه جدید، مجدداً برای بررسی به کمیسیون منابع‌انسانی شورای عالی آموزش ‌و پرورش ارسال شود.