مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرایی سازی سند تحول بنیادین؛

عدم اجماع نخبگانی؛ دلیل عدم اجرای سند تحول است

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرایی سازی سند تحول بنیادین در نشست ارائه و نقد اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: عدم اجماع نخبگانی؛ دلیل عدم اجرای سند تحول است.

 علی پارسانیا در نشست ارائه و نقد اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است، اظهار کرد: وضعیت تحول در آموزش و پرورش مناسب نبوده است، سند تحول در آذرماه سال ۱۳۹۰ به عنوان یک متن مورد وفاق سیاستمداران، صاحب نظران، اساتید و جامعه فرهنگیان تصویب شد، اما در عمل چندان موفق به اجرای سند نشدیم، زیرا نتایج اجرای آن در مدرسه ملموس و معلوم نبوده است.

وی ادامه داد: یکی از دلایل عدم اجرای مناسب سند تحول، عدم اجماع نخبگانی در اجرای سند بوده است و یکی از کارهایی که می‌توان برای حل این مشکل انجام داد، برگزاری نشست‌هایی در راستای اجرایی سازی سند تحول بنیادین است تا این سند در معرض نقد نخبگانی قرار گیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس قرارگاه  اجرایی سازی سند تحول بنیادین تصریح کرد: در این نشست از مسئولان اسبق آموزش و پرورش، صاحب نظران و اساتید دانشگاه بهره خواهیم برد و از نظرات و نقدهای آنان استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم به یک اجماع نخبگانی در اجرای سند تحول برسیم.