ارمغان شهادت، ايجاد بصيرت

روز ۹ دی‌ماه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری از افتخارات مردم ولایت‌مدار کشور است. ۹ دی‌ماه روز بصیرت‌افزایی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی به ثبت رسید و این روز به نظام و ولایت‌فقیه تعلق دارد.

سردار شهید سلیمانی شخصیتی بود که شهادتش دنیا را تحت تاثیر قرار داد. او یک فرد نبود بلکه یک اندیشه و مکتب بود، مکتب این شهید همان مکتب بسیج و اسلام است، همانگونه که روز ۹ دی‌ماه روز بصیرت و ولایت‌مداری ایران اسلامی است، شهادت سردار سلیمانی نیز بصیرت و وحدت را در میان جوامع اسلامی به ارمغان گذاشت.

او تربیت‌یافته مکتب قرآن بود، انسانی جوانمرد، اندیشمند و دارای بصیرت عمیق، فرمانده‌ای شجاع و باتدبیر بود که به تمام مسائل نگاه بصیرتی داشت.

اخلاص، اعتماد به خدا، گذشت و بصیرت موجب محبوبیت حاج قاسم شده بود، همه شهدای اسلام عزیز هستند اما وجود اخلاص، انسان را در مسیری قرار می‌دهد که حتی می‌تواند دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.