تبریک عید سعید فطر

عید سعید فطر مبارک

حلول هلال دلربای ماه شوال و به پایان رسیدن یک ماه روزه داری و بندگی بر بندگان با اخلاص مبارک باد.

حلول هلال دلربای ماه شوال و به پایان رسیدن یک ماه روزه داری و بندگی بر بندگان با اخلاص مبارک باد.

سند تحول بنیادین