-

تدریس زبان‌های چینی و عربی در دبیرستان‌ها از سال آینده

محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت: زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و روسی زبان‌های خارجی هستند که در مدارس تدریس می‌شوند.

وی افزود: از سال آینده زبان‌های چینی و عربی به سایر زبان‌ها اضافه می‌شوند؛ البته زبان عربی با عربیِ قرآنی که برای همه اجباری است تفاوت دارد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: انتخاب نوعِ زبانِ خارجی برای خواندن در مدرسه اختیاری است و اگر دانش‌آموزی خواست زبانی بخواند که در مدرسه‌اش ارائه نمی‌شود، می‌تواند در موسسه‌هایی که از طرف آموزش و پرورش معرفی می‌ شود آن زبان را بخواند.

/media/image_upload/2023/04/05/9457643_274.mp4