سیاست پژوهی که از وظایف مهم مدیریت پژوهش‌های راهبردی است، به معنی سنجش علمی و پژوهشی  یک قانون قبل از تدوین، حین اجرا و ارزیابی پس از اجرا است . این امر در شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان یکی از معیارهای مهم سنجش کیفیت مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، این گونه تفسیر می شود که برخورداري هر مصوبه از پشتوانه پژوهشی قابل قبول و اجتناب ناپذير است. به همین منظور مدیریت پژوهش‌های راهبردی شورای عالی آموزش و پرورش با پشتیبانی علمی- پژوهشی، زمینه مناسب برای انجام تحقیقات در قالب طرح پژوهشی، حمایت از رساله های دانشجویان دوره های ارشد و دکتری، تهیه سیاست نامه (policy paper) و گزارش های کارشناسی، زمینه تحلیل علمی مسائل بنیادین و راهبردی نظام آموزش و پرورش و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در سطوح کلان و خرد را فراهم  می‌کند. همچنین با انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های انجام شده، علاوه بر پشتیبانی علمی و پژوهشی از کمیسیون‌های شورای عالی آموزش و پرورش و مصوبات آنها، امکان توسعه نظریه‌ها و مدل‌های مواجهه با مسائل آموزش و پرورش را نیز فراهم می‌کند .

 بر این اساس اولویت های پژوهشی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش هر سال پس از بررسی های کارشناسی توسط کمیته علمی و پژوهشی تهیه و اعلام می شود.

در راستاي اجراي جز 2 بند "هـ" تبصره 9 قانون بودجه كل كشور، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش طی فراخوانی از فرهنگیان، پژوهشگران، صاحب­نظران، اندیشمندان، استادان راهنما و مشاور دانشگاه ­ها و دانشجويان تحصيلات تكميلي توانمند و علاقه­ مند به تحقیق در حوزه تعلیم و تربیت دعوت می­ نماید

پیشنهاده پژوهشی خود را در مورد هر یک از اولویت ­های پژوهشی این شورا به آدرس الکترونیکی  pajoohesh@sce.ir و یا به آدرس پستی: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه، ساختمان مرحوم علاقمندان، طبقه چهارم، دبیرخانه شورای عالی آموزش­ و­پرورش، مدیریت پژوهش­ های راهبردی ارسال نمایند.

به پژوهشگران توصیه می ­شود قبل از تهیه و ارسال پیشنهاده پژوهشی خود شرایط و ضوابط پذیرش طرح پژوهشی که در سايت شوراي عالي آموزش و پرورش(www.sce.ir) و پايين اين فراخوان درج شده است را مطالعه نموده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن 82284076 -021 تماس حاصل نمایند.

عناوين اولویت‌های ‌پژوهشی‌ سال 1402 دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش

 1. بررسی آیین نامه های آموزشی به تفکیک دوره های تحصیلی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛
 2. بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری از منظر نیازها و شرایط نظام آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛
 3. بررسی و تحلیل وضع موجود اشاعه و گفتمان سازی مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش وارائه راهکارهای مناسب؛
 4. بررسی وتحلیل نقش و عملکرد نهادهای سیاستگذار مرتبط با آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛
 5. طراحی استاندارد شاخص های ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش؛
 6. طراحی الگوی تقویت مدارس دولتی وتوسعه خدمات کیفی و مزیت رقابتی آن ها؛
 7. طراحی مدل ارزشیابی زیر نظام های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛
 8. طراحی و اعتباریابی الگوی انطباق بسته های تربیت و یادگیری با برنامه های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ،
 9. مطالعات تطبیقی مدل های تقویت اقتصاد آموزش و پرورش؛
 10. مطالعه تطبیقی روش های جذب نگهداشت توانمند سازی،جبران خدمات،ارزشیابی وبازنشستگی منابع انسانی آموزش وپرورش ؛
 11. مطالعه تطبیقی شیوه ها و روش های تامین منابع مالی در مدارس کشورهای منتخب ؛
 12. مطالعه تطبیقی مدارس علوم دینی ازمنظر جایگاه آن ها در ساختار آموزش و پرورش ،چگونگی شکل گیری ، نهاد اداره کننده ،دوره های تحصیلی ،محتوی آموزشی؛

شرایط و ضوابط پذیرش پیشنهاده ­های پژوهشی:

1- هر پژوهشگر تنها مجاز به ارسال یک پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) است.

2- با پژوهشگرانی که پیشنهاد پژوهشی آنان پس ازطی مراحل داوری حائز امتیازات و شرایط لازم باشد طبق ضوابط مربوط قرارداد منعقد خواهد شد.

3- هزینه اجرای پروژه پژوهشی متناسب با موضوع، جامعه، حجم نمونه، ابزار جمع ­آوری داده ها، روش پژوهش و ... توسط پیشنهاد دهنده پیش بینی می­ شود و تصویب نهایی آن به عهده کمیته علمی- پژوهشی شورای عالی آموزش­و پرورش است.

4- استفاده از چارچوب پیشنهادی پژوهشی مورد نظر این دبیرخانه در تدوین و تنظیم آن الزامی است.

يادآور مي شود: از رساله ها و پايان نامه ­هاي تحصيلات تكميلي كه داراي شرايط مندرج در اين فراخوان باشند، حمايت مادي و معنوي به عمل مي ­آيد.

 

فرم پروپوزال را می توانید از اینجا دریافت نمایید . 

«مدیریت پژوهش­ های راهبردی شورای عالی آموزش­ و­پرورش»

 

 

فراخوان ارائه پیشنهادها و نظرات درباره آئین نامه اجرایی مدارس

در راستای اجرای سیاست مدرسه محوری»، از سوی شورای عالی آموزش و پرورش، فراخوان پیشنهادها و نظرات درباره «آیین نامه اجرایی مدارس» اعلام شد. به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش در این فراخوان آمده است: توجه به تحولات محیطی، اقتضائات، شرایط و نیازهای حال و آینده دانش آموزان، جامعه و استفاده بهینه از منابع و امکانات ایجاب می کند که اداره مدارس مبتنی بر اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باز تعریف شود. در راستای سیاست مدرسه محوری با افزایش و واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم گیری به مدارس، انعطاف پذیری در روش ها، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسعه مشارکت همه جانبه عوامل سهیم و مؤثر در مدرسه به ویژه خانواده ها (ظرفیت های درون مدرسه و محیط پیرامونی)، باید جایگاه مدارس به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت و محل کسب تجربیات یادگیری ارتقا یافته و بر اثربخشی و کارآیی آن افزوده شود. بر این اساس، «آیین نامه اجرایی جدید مدارس»، به استناد بند 8 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، مفاد سند تحول بنیادین و وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بازنگری، تصویب و برای اجرای آزمایشی (به مدت 3 سال) به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

بدین وسیله شورای عالی آموزش و پرورش از مجریان، فرهنگیان، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت دعوت می کند، پیشنهادها و نظرات خود را پیرامون این آیین نامه از طریق سایت شورای عالی آموزش و پرورش به نشانی:

www.sce.ir

و پست الکترونیکی (ایمیل): ravabet@sce.ir

برای دریافت فایل آئین نامه اجرایی مدارس

از اینجا یا از طریق لینک زیر و یا از بخش مصوبات سایت شورای عالی نسبت به دانلود آن اقدام نمایید. آئین نامه اجرایی مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

سند تحول بنیادین