نام و نام خانوادگی: سيد ابراهيم رئيسي

سمت: رئيس جمهور و رئيس شورای عالي آموزش و پرورش | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 

سوابق تحصیلی:

- دکترای فقه و حقوق خصوصی

- فوق لیسانس حقوق بین الملل خصوصی

- سطح 4 حوزه

سوابق اجرایی:

-دادیار دادسرای کرج

- دادستان کرج

-دادستان همدان

- جانشین دادستان تهران

-دادستان تهران

- رئیس سازمان بازرسی کشور

- معاون اول قوه قضائیه

- دادستان کل کشور

- دادستان کل ویژه روحانیت

- رئیس قوه قضائیه

سوابق علمی و پژوهشی:

- تدریس در مدرسه نواب

- تدریس در حوزه های علمیه تهران

- تدریس در دانشگاه های امام جعفرصادق(ع) و شهید بهشتی کتاب های مختلفی با موضوعات حقوق، اقتصاد، فقه، عدالت اجتماعی، سبک زندگی و... منتشر کرده اند.