نام و نام خانوادگی: مهرداد عظيمي

سمت: رئيس سازمان فني و حرفه ای كشور | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سوابق تحصیلی:

كارشناسي: مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد: علوم سیاسی 

دکتری: علوم سیاسی 

سوابق اجرایی:

مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، رئیس مرکز تولید و فنی سیما، مدیرکل صداوسیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بهره برداری فنی معاونت صدای رسانه ملی، معاون فنی و سرپرست صدا و سیمای مرکز ایلام، مدیر سروش رسانه و مدیر فناوری اطلاعات صدا و سیمای مرکز خوزستان

سوابق علمی و پژوهشی: