نام و نام خانوادگی: جواد نوبختي

سمت: نماینده مدیران مدارس | دسته بندی: اعضای شورا, اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

 سوابق تحصیلی :

- دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

سوابق اجرایی:

 - مدرس دانشگاه پیام نور 
- مدرس دانشگاه آزاد 
-مدرس دانشگاه فرهنگیان
- مدیر مدرسه ی شهری در آموزش وپرورش منطقه هشترود
- عضو شورای آموزش وپرورش منطقه 
- عضوکمیته خاص استان
- نماینده ی مدیران منطقه هشترود 
 - دبیر همایش کشوری مدارس کوچک،مدیران بزرگ
- مدیریت در مدارس روستا وشهر منطقه هشترود
- تدریس و مدیرآموزگاری درروستاهای چاراویماق 
- تدریس در روستاهای دوردست نظرکهریزی 

سوابق پژوهشی:

– تالیفات ومقالات موجوددرسایت gmp  
- داورجشنواره جابربن حیان
- عضوکارگروه جابربن حیان
- مدرس دوره های تدبیر
- مدرس دوره های قرآن
- مدرس طرح شهاب
- مدرس چند پایه 
- راهنمای تعلیماتی 
- عضو هیات نظارت 
- عضویت در هیت رییسه ورزشی موتای  شمالغرب
- عضو کونگ فو کاران شهرستان
- قهرمانی فوتسال فرهنگیان شهرستان چاراویماق
- عضو مجمع توسعه ی شهرستان هشترود 
- عضو  انجمن تاتر شهر
عضوافتخاری جمعیت هلال احمر
عضو افتخاری انجمن حمایت ازمعلولان 
–عضو مجمع خیرین