نام و نام خانوادگی: محمد وحیدی

سمت: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس | دسته بندی: ناظرین مجلس شورای اسلامی


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد

دکتری

سوابق اجرایی:

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی 

معلم دبیرستان های بجنورد

نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی