نام و نام خانوادگی: محمد مهدی كاظمي

سمت: معاون آموزش متوسطه | دسته بندی: اعضای وابسته شورا, اعضای کمیسیون کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82820210

سوابق تحصیلی: سوابق کاری و مسئولیت ها: - معاون دفتر آموزش متوسطه کاردانش - معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سوابق علمی وپژوهشی: