نام و نام خانوادگی: علي لطيفي

سمت: رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي | دسته بندی: اعضای کمیسیون کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی, اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین, اعضای وابسته شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82281111

سوابق تحصیلی:

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

سوابق اجرای:

 

سوابق علمی و پژوهشی: