از سوی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش صورت پذیرفت:

تشریح برنامه های نشست کشوری علمی _ پژوهشی سرگروه های درس علوم تجربی

آیین افتتاحیه نشست علمی _ پژوهشی علوم پایه برای پیشرفت پایدار با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در حال برگزاری است.

به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس؛ محمود امانی طهرانی در آیین افتتاحیه نشست کشوری علمی _ پژوهشی سرگروههای درس علوم تجربی با عنوان علوم پایه برای پیشرفت پایدار در شیراز، با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در این همایش گفت: در این همایش، سخنرانی های علمی درباره آموزش علوم، چشم اندازهای آینده و  مقوله های متاثر از فضا و زیست بوم جدید یادگیری انجام خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در هر یک ازدروس دوره اول متوسطه دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی داریم، ابراز داشت: دبیرخانه کشوری علوم تجربی در استان فارس مستقر است و سرگروه های درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در تمام کشور با این دبیرخانه متصل و مرتبط هستند.

وی افزود: بخش دیگری از این همایش مربوط به برنامه گفتگوی سرگروه ها با رییس گروه علوم تجربی دفتر تعلیم درباره چالش های آموزش  علوم است.

امانی طهرانی اظهار داشت: کارگاه های به صورت عملی برای آشنایی سرگروه های علوم کشور با مباحث نوینی که در عمل وجود دارد برگزار خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت:این کارگاه ها منبع خوبی خواهد بود برای اینکه وقتی سرگروههای علوم تجربی به استان های خود بر می گردند مشابه آن را  برای  معلمین علوم تجربی استان اجرا کنند  و این مسئله  محتوای اصلی کار ما را تشکیل می دهد.

آیین افتتاحیه نشست علمی _ پژوهشی علوم پایه برای پیشرفت پایدار با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش