سلسله نشست های درس پژوهی/ درس کاوی  پداگوژی احیای آموزش

جلسه دوم :تحلیل بین فرهنگی واکنش معلمان به اشتباه دانش آموزان در کلاس درس

مدرسان :
 دکتر محمود امانی طهرانی 
 دکتر رحیم کامیاب 

مخاطبان: کلیه علاقه مندان به مبحث 
 زمان: چهارشنبه ۲۳آذر ۱۴۰۱ از ساعت : ۱۸ تا ۱۹:۳۰

لینک ورود در اسکای روم :

https://www.skyroom.online/ch/admin_14011/gamoozesh

سند تحول بنیادین