قوانين و مقررات

این درگاه الکترونیک (تارنما) و کل محتوای آن بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران تحت مالکیت معنوی دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش می باشد هر گونه تولید مشابه ارسال به شخص ثالث، انتشار در زیر تارنماها و یا چاپ تمام یا بخشی از هر نوع محتوای موجود در این تارنما فقط با ذکر نام منبع تارنمای دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش مجاز است مگر در مواردی که موافقت نامه ی معتبر کتبی از سوی اين شورا صادر شده باشد.

هیچ نام نشان و یا علامت تجاری و خدماتی به منظور تبلیغات در تارنما وجود ندارد.

تارنماها و سامانه هایی که به آنها پیوند داده شده تحت حقوق مالکیت معنوی این تارنما نمی باشند و برای اطلاع از نحوه ی استفاده از محتوای آنها به بخش شرایط و قوانین و یا بخش مالکیت معنوی و حق انتشار همان ثار نماها باید رجوع شود.

در هر زمانی ممكن است شرایط استفاده از این درگاه الکترونیک و محتوای آن تغییر یابد. بنابراین پیش از هر بار انتشار مطلب از این تارنما مجدداً به این صفحه رجوع کرده و شرایط استفاده را بازخوانی فرمایید. لازم به ذکر است با افراد خاطی طبق قوانین و مقررات مربوطه کشور برخورد خواهد شد.    باتشكر