با اعضای کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

مهدی خراشادی‌زاده مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی

سید محمد طباطبایی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

اطهر مقیمی مسئول کمیته مدارس اتباع خارجی و بین الملل

موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

امید رضاوند مدیرکل دفتر حقوقی،املاک و حمایت قضایی

نادعلی نادی نماینده محترم وزارت امور خارجه

بهزاد مرادی‌پور نماینده محترم سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور

نادر کریمی بیرانوند مدیرکل دفتر آموزش متوسطه

محمد محمدی مدیرکل دفتر آموزش پیش‌دبستانی و دبستان

بهنام نیک‌نژاد مدیرکل محترم مدارس غیردولتی

مهدی باقریان مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی

آرشیو کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی