نام و نام خانوادگی: امید رضاوند

سمت: مدیرکل دفتر حقوقی،املاک و حمایت قضایی | دسته بندی: اعضای کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی, اعضای کمیسیون خاص


فایل رزومه آپلود نشده است.

سند تحول بنیادین