ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی

تاریخ: 10:13, 1402/04/18 | شماره جلسه: 1025دانلود

به استناد بندهای 4 و 7 راهبردهای کلان و راهکارهای 3-5، 2-17و 4-17 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای تعلیم و تربیت، تسهیل فرایند آموزش و یادگیری، ارتقا کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین و افزایش پوشش تحصیلی و با رعایت اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس،  به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مدرسه مجازی را برای سال‌های تحصیلی 1402-1401 و 1403-1402 به‌صورت آزمایشی و در چارچوب مقررات و ضوابط مدارس آموزش از راه دور و شیوه‌نامه مربوط که توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود، به‌صورت دولتی یا غیردولتی برای تمامی دوره‌های تحصیلی ایجاد و نسبت به ثبت‌نام و آموزش متقاضیان اقدام کند.

سند تحول بنیادین