دروس امتحان نهایی پایه های دهم و يازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ: 11:25, 1402/08/07 | شماره جلسه: 1031دانلود

«دروس امتحان نهايي پايه هاي دهم و يازدهم(دوره دوم متوسطه) شاخه نظري براي ايجاد سابقه تحصيلي» در جلسه 1031 شوراي عالي آموزش و پرورش و به استناد قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي، به تصويب رسيد.

در اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به ويژه راهكار 1/19 و به استناد ماده واحده سياست ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي(پس از پايان متوسطه) مصوب جلسات 843، 855 و 863 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور ايجاد سابقه تحصيلي در دروس پايه هاي دهم و يازدهم از دروس مندرج در جدول(پيوست مصوبه مي باشد) امتحان نهايي به عمل مي آيد.

سند تحول بنیادین