نام و نام خانوادگی: فرحناز حدادی

سمت: صاحبنظر | دسته بندی: اعضای کمیسیون خاص


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سمت فعلی:مدیر مدرسه و صاحبنظرکمیسیون خاص شورای عالی آموزش وپرورش

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی

. سوابق شغلی و مسئولیت‌های اجرایی (به ترتیب از آخرین سمت):

- داور انتخاب کتاب سال ( رشته علوم تربیتی) 1392

- دو دوره عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش حدوداً 80تا 84 84 تا 85

- شروع سومین دوره عضویت از سال 86

- عضویت در کمیسیون معین

-عضو شورای نظارت بر مدارس غیردولتی و آموزشگاه های آزاد(91-88)

عضو گروه مدیران وزارت آموزش و پرورش(85-75)

- مدرس دوره های ضمن خدمت

 

پیشینه پژوهشی(عنوان پژوهش و سال انجام آن)

الف)کتاب‌ها (نام کتاب، تالیف/ترجمه، ناشر، سال و محل انتشار)- حداكثر10 عنوان:

ترجمه کتاب Time  Management(80-1380)

ب) مقالات (عنوان مقاله، تدوین/ترجمه، سال و محل انتشار) - حداكثر15 عنوان

-تالیف 11 عنوان مقاله آموزشی- تربیتی در مجلات رشد متوسطه(سال 90 تا 91)

-مجله زنان( توانمندسازی زنان-تفکر و جنسیت) سال 83 و 84

- تالیف دو عنوان مقاله تحت عنوان جستاری در سند تحول

سند تحول بنیادین