نام و نام خانوادگی: عباس نجار

سمت: رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات و نماینده معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی | دسته بندی: اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی


فایل رزومه آپلود نشده است.