نام و نام خانوادگی: محمود سالاري

سمت: معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سوابق تحصيلي:

- کارشناسی ارشد زبان شناسی

سوابق اجرايي:

- معاون دانشگاه صدا و سیما

- مدیرکل دفتر مطالعات و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان

-عضو هیئت امنا و نایب رئیس هیئت مدیره موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

-عضو هیئت مدیره موسسه خانه کتاب

-مدیر عامل بنیاد ادبیات نمایشی

-مدیر دفاتر تخصصی شبکه افق

-عضو شورای تولید سیما فیلم

سوابق پژوهشي: