نام و نام خانوادگی: سيد مجتبي خيام نکویي

سمت: معاون وزیر جهادكشاورزی | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82281111

تحصیلات: : - کترای بیوتکنولوژی گیاهی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات سوابق پژوهشی: - بیوتکنولوژی گیاهی - بیوتکنولوژی قارچهای اندوفایت - نانوبیوتکنولوژی کشاورزی و محیط زیست - ایمنی زیستی و قوانین و مقررات مربوطه