نام و نام خانوادگی: عبدالکریم بهجت پور

سمت: مجتهد آشنا به مسایل تعليم و تربيت | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82284074

سوابق تحصیلی: سطح چها حوزه رشته تفسیر و علوم قرآن – فقه و اصول مسئولیت ها و سوابق مدیریتی: 1. تدریس دروس تخصصی حوزه علمیه، کارشناسی ارشد و دکتری 2. معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها 3. قائم مقام نهاد رهبری در دانشگاه‌های آزاد 4. مسئولیت نهاد رهبری در دانشگاه تربیت مدرس 5. مدیریت مدارس حوزه علمیه قم 6. معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 7. ریاست پژوهشکده دانشنامه نگاری 8. نهاد رهبری در دانشگاه‌های اهواز 9. مسئول حوزه علمیه آیت‌الله قاضی دزفول 10. مسئول سازمان تبلیغات اسلامی 11. مسئول جهاد سازندگی دزفول 12. معاون فرهنگی جهاد سازندگی خوزستان 13. معاون علمی دانشنامه قرآن‌شناسی 14. معاون علمی دانشنامه فرهنگ فاطمی 15. مدیریت گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی سوابق علمی و پژوهشی: 1. تحقیق و تألیف 18 عنوان کتاب 2. تحقیق و تألیف 25 مقاله علمی و پژوهشی 3. اجرای طرح‌ مهندسی فرهنگ دینی 4. مشاوره و راهنمایی ده ها پایان نامه ارشد و دکتری حوزوی و دانشگاهی