نام و نام خانوادگی: علي اصغر فاني

سمت: صاحب نظر در رشته مدیریت | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82280000

سوابق تحصیلی:

- مدرک لیسانس

- فوق‌لیسانس مهندسی راه و ساختمان

- دکتری رشته مدیریت دولتی

سوابق اجرایی:

- عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

- مدیرکل آموزش متوسطه آموزش و پرورش

- معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶

- رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶

- مدیرکل آموزش و پرورش کردستان

- معاون و قائم‌مقام دانشگاه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

- معاون فرهنگی بنیادشهید

- معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش

-معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش

- سرپرست وزارت آموزش و پرورش

- سرپرست دبیرخانه شورای تعلیم و تربیت

- وزیر آموزش و پرورش

- مدیر عالی نمونه سومین جشنواره شهیدرجایی

- مدیر برگزیده ملی هشتمین جشنواره خوارزمی

- رئیس کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

سوابق علمی و پژوهشی :

- تالیف کتاب برنامه ریزی منابع انسانی