نام و نام خانوادگی: محمدمسعود ابوطالبي

سمت: نماینده صدا وسيما | دسته بندی: اعضای وابسته شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

مسئولیت ها و سوابق اجرایی: 1. عضو حقيقي شوراي عالي جوانان 2. رئیس گروه مشاوران سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 3. عضو شورای عالی آموزش و پرورش