نام و نام خانوادگی: عاشور اكرمي

سمت: معاون متوسطه استان آذربايجان شرقي | دسته بندی: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

عاشور اکرمی
معاون متوسطه
تلفن محل كار : 04135568600