نام و نام خانوادگی: علی سالاری

سمت: معاون آموزش متوسطه استان سيستان وبلوچستان | دسته بندی: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

 سوابق تحصیلی: 

  • کارشناسی ارشد ریاضی
  • کارشناسی ریاضی
  • کاردانی ریاضی

سوابق اجرایی: 

- معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

-مسئول مشارکت های مردمی و توسعه مدارس و مراکز غیردولتی اداره کل

-کارشناس معاونت برنامه ریزی اداره کل

- مشاور معاون مدیرکل در حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی و معاونت پشتیبانی اداره کل 

- مشاور ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان میرجاوه

-مسئول گزینش اداره آموزش و پرورش شهرستان میرجاوه

-مسئول بازرسی اداره آموزش و پرورش شهرستان میرجاوه

-مسئول نهضت سوادآموزی

- معاون آموزشی دبیرستان علوم و معارف اسلامی زاهدان (دوره اول و دوم آموزش متوسطه)

-دبیر شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان

- عضو اصلی کارگروه شاخص های اختصاصی و عمومی آموزش و پرورش استان

-رابط اجرایی سند تحول بنیادین در حوزه مشارکت های مردمی استان

-عضو اصلی و بازرس ویژه ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری اداره کل آ.پ

- مدرس کشوری دوره ها و سامانه های تخصصی  حوزه مشارکت های مردمی

- مدعو ثابت شورای معاونین اداره کل آ. پ

- مشاور مدیرکل در حوزه مشارکت های مردمی

- سرگروه آموزشی درس ریاضی

-دبیر ریاضی مدارس متوسطه اول و دوم  استان

و ...

  سوابق پژوهشی:

-جانشین پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم سابق از سال۸۲ تا ۸۴ و عضو فعال بسیج

-دانشجوی برتر حوزه فرهنگی و تربیتی

-معدل الف دوره کارشناسی رشته ریاضی دانشگاه فرهنگیان

-محقق و مصاحبه گر هسته گزینش استان

 - همکاری در سطوح مختلف شورای محترم نگهبان شهرستان و استان به مدت ۱۲ سال( مدرس دوره های تخصصی و...)

- دانش آموخته دوره های مختلف طرح ولایت

- طراح و دبیر سند چشم انداز آموزش و پرورش شهرستانی

- مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان  

-ارائه مقالات تخصصی در حیطه آ.پ

و...