محمود اماني طهراني خبر داد:

شوراي عالي آموزش و پرورش با نواختن زنگ زبان و ادبيات فارسي در مدارس سراسر كشور موافقت كرد

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: شوراي عالي به منظور پاسداشت و ارج نهادن به زبان و ادبيات فارسي با نواختن زنگ زبان و ادبيات فارسي در مدارس سراسر كشور در روز 25 ارديبهشت(روز زبان وادبيات فارسي) هر سال موافقت كرد.

محمود اماني طهراني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به هزارودوازدهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش كه با حضور وزير آموزش و پرورش و ساير اعضاي آن برگزار شد، اظهار كرد: در این جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش دیدگاهها و نظرات خود را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله: آئين نامه رتبه بندی معلمان، امتحانات نهایی دانش آموزان، آموزش و پرورش پساکرونا، خیرین مدرسه ساز، بازگشایی مدارس، کنکور، نقل و انتقال فرهنگیان و... بيان کردند.

امانی با اشاره به دستور كار اين جلسه شوراي عالي اظهار داشت: در اين جلسه موضوع نواختن زنگ زبان و ادبيات فارسي در مدارس مورد بحث و بررسي اعضاي شوراي عالي قرار گرفت و شوراي عالي آموزش و پرورش با پيشنهاد فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي مبني بر نواختن زنگ زبان و ادبيات فارسي به صورت سراسري در مدارس در 25 ارديبهشت هر سال موافقت كرد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در پايان تاكيد كرد: اين زنگ به زنگ هاي مندرج در مصوبه 854 شوراي عالي آموزش و پرورش اضافه مي شود.

در ادامه این جلسه وزیر آموزش و پرورش گزارشی از نحوه بازگشایی مدارس ارائه کرد و گفت: بازگشایی مدارس نتیجه همکاری و همراهی فرهنگیان، اولیاء دانش آموزان، ستاد مبارزه با كرونا و دولت است که باعث شدند روند آموزش حضوری دانش آموزان از سر گرفته شود.

وی با اشاره به روند بازگشای مدارس در کشورهای مختلف جهان اظهار داشت: بعضی از کشورها كه البته تعداد آنها خیلی کم است با موضوع بازگشایی مدارس غیرفعال برخورد کردند ولی برخی دیگر از كشورهاي جهان با موضوع بازگشایی مدارس فعال و پویا برخورد کردند که مورد تمجید سازمان های آموزشی ملي و بین المللی هم قرار گرفتند.

نوری ابراز داشت: واقعیت این است که اثرات و آسیب های تعطیلی مدارس از یک جنگ جهانی بیشتر و جبران ناپذیر است.

وزیرآموزش و پرورش با اشاره به تاثیر بازگشایی مدارس بر روند تعاملات جامعه افزود: بازگشایی مدارس باعث کاهش آسیب های اجتماعی، اقتصادي، فرهنگي و آموزشی در جامعه می شود چون بازگشايي مدارس شور و نشاط و اميد به زندگي را به جامعه تزريق مي كند.

نوری با اشاره به آسیب های تعطیلی مدارس گفت: از مهم ترین آسیب های تعطیلي مدارس؛ آسيب هاي اجتماعی، اقتصادی، علمي، آموزشي و فرهنگی است، يكي از مهم ترين آسيب هاي بيماري كرونا ترك تحصیل و افزايش كودكان بازمانده از تحصيل است كه بيماري كرونا براي آنها محدوديت هايي را ايجاد كرده است.

وزیرآموزش و پرورش با اشاره به اينكه بيشتركشورهاي جهان بر روي بخش آموزش عمومي سرمايه گذاري كرده اند افزود: روش هاي مختلفي را براي جبران افت يادگيري دانش آموزان پيش بيني كرده ايم .

وي با اشاره به دانشگاه هاي وابسته به آموزش و پرورش تاكيد كرد: دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي وابسته به آموزش و پرورش بوده و تابع قوانين و مقررات آن هستند. دوره هاي كارورزي دانشجو معلمان فعال شده و نبايد تعطيل شود. دانشجو معلم از همين دوره هاي كارورزي است كه فنون معلمي را ياد مي گيرد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه خیرین مدرسه ساز در آموزش و پرورش اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز بزرگترین حامي و پشتیبان آموزش و پرورش برای تسهیل روند تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم هستند که باید شان و جایگاه آنها را قدر بدانيم.

نوری ادامه داد: باید محدودیت هایی که در مناطق محروم برای خیرین مدرسه ساز بوجود مي آيد را برداریم، بايد از آنان حمایت نمود نه برای آنها محدودیت ایجاد کنیم.