عيد فطر روز تولد دوباره انسان و فصل تازه شكفتن ايمان

الْحَمْدُلِلَّهِ عَلَي مَا هَدَانَا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَي مَا أَوْلانَا

عيد فطر روز تولد دوباره انسان و فصل تازه شكفتن ايمان در روح و جان هاي پاك و بيدار است. عيد فطرت هاي روشني است كه پس از گذشت ماه مبارك رمضان در نخستين روز ماه شوال اجر و پاداش خود را تنها در قرب الهي جستجو مي كنند. روزي است كه انسان به فطرت پاك خود باز ميگردد و به شكرانه اين نعمت بزرگ و بي كران، به ستايش باري تعالي پرداخته و زنگار گناه را از آئينه روشن قلب و جان مي زدايد.

عيد فطر، روزى كه خداوند آن را از ميان ديگر روزها بر گزيده است و به بندگان خود اجازه داده تا در اين روز نزد حضرت او گرد آيند و بر خوان كرم او بنشينند و ادب بندگى بجاى آورند.

پیشاپیش حلول عيد سعيد فطر، نماد رهايي انسان از قيود مادي و عروج در فضاي رحمت و آرامش الهي را تبريك عرض نموده و استمرار خالصانه بندگي پروردگار متعال و مهرباني و همدردي با بندگان خوب خدا را برای شما عزیزان مسئلت داريم.