هزار و چهاردهمین جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش

هزار و چهاردهمین جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می‌ شود.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ هزار و چهاردهمین (1014) جلسه شورای‌ عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز دوشنبه تاریخ 1401/3/23 از ساعت 14:30 الی 16:30 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌ گردد.

                        دستور جلسه:

1- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

2- ارائه گزارشی از نشانگرهای ارزشیابی نظام آموزش و پرورش و استانداردهای آن و بررسی و تصویب نشانگر نرخ بارماندگی از تحصیل برای افزودن به نشانگرهای مصوب

3- انتخاب صاحب نظران برای عضویت در کمیسیون های شورای عالی