هم انديشي : « مدرسه، كليد طلايي اجراي سند تحول بنيادين»

نشست هم انديشي حوزه سياستگذاري و حوزه های اجراء در سطح استانها با حضور مديران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران با عنوان: «مدرسه كليد طلايي  اجراي سند تحول بنيادين» به ميزباني دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار مي شود.

در اين هم انديشي، دكتر محمود اماني طهراني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش؛ سياست ها، برنامه ها، طرح ها و مصوبات شوراي عالي را براي اجراي موثر و اثربخش سند تحول بنيادين در سطوح مختلف آموزش و پرورش و بويژه مدارس تشريح و تبيين مي كند، در ادامه مديركل آموزش و پرورش شهر تهران برنامه ها و راه حل هاي آموزش و پرورش شهر تهران براي اجراي موثر و اثربخش سند تحول بنيادين در مدارس را تشریح می کند.

همچنین در این نشست روسای مناطق آموزش و پرورش شهر تهران ديدگاهها و راه حل هاي خود را درباره موضوع هم اندیشی بيان مي كنند.

اين هم انديشي روز چهارشنبه 12 مرداد 1401 از ساعت 8 الي 11 در سالن جلسات مدرسه ماندگار البرز برگزار مي شود.