هزارونوزدهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار شد

هزارونوزدهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور وزير آموزش و پرورش، دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در اين جلسه اعضاي شوراي عالي مسائل مختلف آموزش و پرورش را از جمله: مسائل آموزشي و تربيتي دانش آموزان، اتفاقات اخير كشور، آموزش شيوه هاي نقد و اعتراض به دانش آموزان، بازنگري نظام تعليم و تربيت متناسب با شرايط جديد جامعه، لزوم تعريف يك پروتكل رفتاري براي آموزش و پرورش، كوچك انگاري آموزش وپرورش بزرگترين خطر براي آينده كشور، لزوم مديريت فضاي مجازي، لزوم توجه به بحث هويتي و ديني دانش آموزان، توجه به دانش آموزان دير آموز، كنكور و مسائلي كه براي مدارس ايجاد كرده است، ايجاد شور و نشاط و اميد در مدارس، توجه بيشتر به شوراهاي معلمان و دانش آموزي، لزوم برنامه ريزي و مديريت نسل جديد، سهيم كردن دانش آموزان در مسئوليت ها، توجه به دو اصل اساسي اسلام و پرچم در مدارس، آينده نگري براي تربيت دانش آموزان، لزوم كمك رسانه ها، مردم و حكومت به آموزش و پرورش، آسيب شناسي اتفاقات اخير و برنامه ريزي براي رفع آنها، شنيدن حرف معلمان و دانش آموزان، بيمه دانش آموزي، تدريس معاونان مدارس و... مورد بحث و بررسي قرار دادند.

در ادامه اين جلسه وزير آموزش و پرورش با ارائه گزارشي از روند تعليم و تربيت كشور و گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانش آموز و سيزدهم آبان، روز مبارزه با استكبار جهاني، گفت: آبان، ماه دانش آموزان است، امسال با شهادت سه دانش آموز در حرم مطهر شاهچراغ(ع) باعث شد اين ماه رنگ و بوي ديگري به خود بگيرد.

خبر در حال تكميل است....