نماينده شوراي عالي در آموزش وپرورش شهرستان‌های استان تهران:

تفاوت دیدگاه ها نباید مانع از تحقق برنامه های تعلیم و تربیت شود

مهدی نیکفر، در دوره آموزشی ویژه مدیران جدیدالانتصاب مناطق ۲۱گانه شهرستان های استان تهران، سازمان بدون پژوهش را به دور از موفقیت، دانست.

به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران،مهدی نیک فر در این آیین ضمن قدردانی از حضور مدیران مناطق ۲۱ گانه در این دوره آموزشی، مدیریت در هرجایگاه و هرسازمان، بدون پژوهش را به دور از موفقیت توصیف کرد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش وپرورش شهرستان‌های استان تهران، افزود: مدیران مدارس، بایستی با تکیه برابعاد سندتحول بنیادین و تربیت تمام ساحتی وبا استفاده از خلاقیت در پیشبرد برنامه های مدرسه خود تلاش کنند.

وی اظهار داشت: نباید بروکراسی و تمرکزگرایی اقدامات، مانع بروز خلاقیت ها و باعث ایجاد انحراف از مسیر استاندارد آموزش شود و تفاوت دیدگاه ها باعث جلوگیری ازتحقق برنامه های تعلیم و تربیت شود.

نیک فر در ادامه، باارزش ترین سرمایه هرسازمان را نیروی انسانی برشمرد و عنوان کرد: آموزش نیروی انسانی یکی از اولویت ها برای بهره مندی از توان، مهارت، تجربیات و ابتکارات افراد است.

این مقام مسئول درپایان، برمردمی سازی مدارس وفعال کردن انجمن اولیا و مربیان همچنین جلب مشارکت مردم تاکید کرد.