میزگرد علمی و تخصصی:«نقد و بررسی سن ورود داوطلبان به نظام آموزش و پرورش کشور»

میزگرد علمی و تخصصی «نقد و بررسی سن ورود داوطلبان به نظام آموزش و پرورش کشور» با حضور صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت روز دوشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.

این میزگرد از طریق شبکه شاد پخش خواهد شد.

shora_a@

shad.ir/shora_a

سند تحول بنیادین