كتاب«نامه هايي به يك وزير جديد آموزش و پرورش»

فرناندو ام. ریمرز در کتاب «نامه هایی به یک وزیر جدید آموزش وپرورش» با این استدلال که دانش مدیریت و آموزش حرفه ای برآمده از دانشگاه، بیش از حد نظری و جدا از حوزه های عملی است و به تنهایی نمی تواند به حل مسائل و مشکلات پیچیده، آشفته و واگرا  بیانجامد.

 با استناد به نظر دونالد شون در «کتاب کارگزار فکور «که عقیده دارد در هنگام مواجهه متخصصان با «مسائل آشفته » چنین دانشی محدود و ناقص است و توانایی پشتیبانی کامل از عمل حرفه ای اثربخش را ندارد، بر«دانش مبتنی بر عمل» انگشت می گذارد. دانشی که از ترکیب سه مؤلفه «علم، تجربه و هنر» حاصل می شود. وی اظهار می کند برای حل مسائل پیچیده در سازمان های بزرگ مانند آموزش و پرورش، نیازمند بهره گیری از دانش مبتنی بر عمل هستیم که توسط مدیران حاذق و توانمند در رویارویی با مسائل و مشکلات کسب شده است.

جهت دريافت كتاب«نامه هايي به يك وزير جديد آموزش و پرورش» اينجا كليك كنيد.

سند تحول بنیادین