با اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

مهدی خراشادی‌زاده مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی

امید رضاوند مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آپ

محمد بداغی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع

عباس سلطانیان معاون نظارت بر آئین نامه ها و اسناد تحصیلی

مهشید ایروانی مدير دبستان شهید رجبی

فاطمه سادات هاشمی پور مدیر مدرسه دوره دوم متوسطه

سید سعید بدیعی مدیرکل حوزه ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

قاسم خوشقدم معاون مرکز توسعه آموزش مجازی ، فناوری و امنیت اطلاعات

محسن جعفرآبادی صاحب نظر

آرزو سرابی کارشناس کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی

ایرج شاه ملکی مدیرکل آموزش الکترونیکی و از راه دور

عادل خالقی ثمرین رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی

موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

محمد محمدی مدیرکل دفتر آموزش پیش‌دبستانی و دبستان معاونت آموزش ابتدایی

نادر کریمی بیرانوند مدیرکل دفتر آموزش متوسطه

فاطمه آگاهي نماینده مدیران مدارس در شورای عالی

کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی

آرشیو کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی

الف - شرح وظایف :

 1. بررسی ضوابط و مقررات حاکم برآموزش وپرورش مبتنی برسند تحول بنیادین
 2. تدوین و بررسی خط مشی‌ها و اصول حاکم بر تهیه و تدوین ضوابط و مقررات آموزشی و تربیتی
 3. بررسی اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی
 4. بررسی آیین نامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس و مراکز(‌از قبیل آیین نامه‌های اجرایی، انضباطی، پیشرفت تحصیلی، مشاوره و هدایت تحصیلی و تربیتی)
 5. بررسی اساسنامه و مقررات آموزش پیش دبستانی و مهد کودک‌ها
 6. بررسی آیین نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی‌و نظام‌های آموزشی بین‌المللی
 7. بررسی آیین نامه‌های اعطای نشان و مدال
 8. بررسی‌وتصویب‌آیین‌نامه‌پرداخت حق‌الزحمه امتحانات
 9. بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آیین نامه‌ها و مقررات تحصیلی،‌قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی
 10. بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون
 11. بررسی‌موضوع‌هایی‌که ‌‌‌ازطرف ‌‌‌دبیرکل ‌یا‌شورای‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

ب- ترکیب اعضا:

 1. دبیرکل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیرکل
 2. یک نفر از اعضای شورای‌عالی به انتخاب شورا
 3. دو نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد دبیرکل شورا و موافقت شورای عالی
 4. دو نفر مدیر مدرسه (یک نفر خانم، یک نفرآقا) با معرفی معاونت‌های آموزشی
 5. معاون آموزش ابتدایی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 6. معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 7. معاون حقوقی و امورمجلس یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 8. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 9. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت 
 10. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌ها یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 11. رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 12. رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 13. مدیر کمیسیون(دبیر) تبصره- به‌منظورساماندهی و کیفیت‌بخشی به مدارس اتباع خارجی و بین المللی و مدارس علوم و معارف اسلامی و برنامه‌ریزی برای توسعه و گسترش این مدارس،کمیته‌هایی ‌با مسئولیت مدیریت کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی تشکیل می شود. شرح وظایف و ترکیب اعضای کمیته‌های مذکور به شرح زیر می باشد: