با اعضای کمیسیون کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

سید سعید سید حسینی معاون آموزشی مدرسه عالی شهید مطهری

محمد مهدی كاظمي معاون آموزش متوسطه

حامد تقدیری معاون رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

مهدی خراشادی‌زاده مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی

محسن جعفرآبادی صاحب نظر

حمید نیکزاد مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌ها و....

مجید رعنایی مشاور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

محمد حسن نبوی معاون حوزه های علمیه

علي لطيفي رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي

موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی

آرشیو کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی

الف - شرح وظایف :

 1. بررسی و تـأیید صلاحیت مؤسس دبیرستان علوم و معارف‌اسلامی(دولتی، غیردولتی‌و وابسته‌به سایرنهادها)
 2. بررسی و تـأیید افراد پیشنهادی برای تصدی پست مدیریت دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی
 3. بازنگری و اصلاح جدول مواد درسی رشته علوم و معارف اسلامی
 4. اتخاذ تصمیم درخصوص‌ توسعه مدارس علوم‌‌‌و معارف اسلامی
 5. بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه رشته علوم‌‌و معارف اسلامی
 6. بررسی نحوه حمایت آموزش و پرورش از مدارس علوم و معارف اسلامی در زمینه‌های منابع انسانی، مالی، فضا و تجهیزات
 7. نظارت برعملکرد مدارس علوم و معارف اسلامی

ب- ترکیب اعضا:

 1. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون دبیرکل ( رئیس کمیته)
 2. یکی از معاونان مدیریت حوزه‌های علمیه قم به عنوان نماینده ثابت
 3. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی به عنوان نماینده ثابت
 4. مدیر مدرسه عالی شهید مطهری یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت
 5. معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت 
 6. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یا یکی از معاونان آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 7. معاون پرورشی و فرهنگی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 8. یک نفر صاحب‌نظر در مسائل آموزش و پرورش به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
 9. مدیرکمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی(دبیر)