میزگرد تخصصی«بررسی نقش و کارکردهای نظام معلمی در آموزش و پرورش ایران» برگزار می شود

میزگرد تخصصی میزگرد تخصصی«بررسی نقش و کارکردهای نظام معلمی در آموزش و پرورش ایران» روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1402 برگزار می شود.

هر گونه تحول اساسي در جامعه مستلزم دگرگونی و تحول در نظام آموزشي آن کشور است، محور اصلي پيشرفت هر نظام آموزشي کيفيت عملكرد معلم مي باشد. معلم به عنوان مهم ترين ركن در تربيت ابعاد آموزشي، اعتقادي، عاطفي، اخلاقي، سياسي، اجتماعي و...دانش آموزان مستقيما دخالت دارد و در تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه نقش به سزائي ايفا مي كند.

در اصل معلم زمینه ساز ایجاد تغییر و تحول در جامعه است و رشد و پیشرفت هر جامعه مستلزم پویایی و سرزندگی نظام آموزشی و بویژه معلم به عنوان راهبر آموزشی است.

تحول در نظام آموزشی در گرو بهبود عملکرد معلمان است. معلم به عنوان یکی از ارکان اساسی و سنگ بنای نظام تعلیم وتربیت و راهبر برنامه های آموزشی در مدارس و تربیت کننده نسل مسئولیت پذیر، مشارکت جو و متعهد به ارزش های آینده هر جامعه ای است. یکی از اساسی ترین مولفه های نظام آموزش و پرورش هر کشوری، معلم است و هر نوع پیشرفت مادی و معنوی جامعه وابسته به کیفیت کار و تلاش معلمان آن جامعه است.

مدرسه به عنوان قلب تپنده نظام تعلیم و تربیت، ارزش و اعتبارش را از کار معلم می گیرد و به نوعی معمار اصلی ساختار آینده جامعه معلم است و در اصل فرمان کارخانه نیروی انسانی آینده کشور در دستتان پر توان معلمان هر کشوری است.

 به همین منظور میزگرد تخصصی« بررسی نقش و کارکردهای نظام معلمی در آموزش و پرورش ایران» با حضور صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1402 از ساعت 10 الی 12 به میزبانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.

لازم به ذکر است این میزگرد از طریق شبکه شاد به صورت زنده پخش می شود.

shora_a@

https://shad.ir/shora_a