هزارویازدهمین جلسه شورای‌ عالی‌ آموزش ‌و‌ پرورش

هزارویازدهمین جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می‌ شود.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ هزارویازدهمین (1011) جلسه شورای‌ عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 1401/1/15 از ساعت 16 الی 17:30 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌ گردد.

                        دستور جلسه:

1- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

2- گزارش نظام رتبه بندی معلمان