بازدید مديران و كارشناسان دبيرخانه شورای عالی از روند ارائه خدمات آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانهاي تهران

در این بازدیدها، مديران و كارشناسان دبيرخانه عالی آموزش و پرورش، نحوه اجرای مصوبه 977 شورای عالی، وضعيت حضور دانش آموزان در مدارس، ميزان تراكم كلاس هاي درسي، ميزان رعايت بودجه بندي كتاب هاي درسي، شيوه هاي كمك آموزشي مدارس به دانش آموزان داراي بيماري زمينه اي و غايب، برآورد وضعيت تحصيلي – تربيتي دانش آموزان، روش هاي جبران كاستي هاي آموزشي، مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي دانش آموزان، تدابير مدارس براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي و... مورد ارزیابی قرار می دهند.

هدف از این بازدیدها، حصول اطمینان از اجرای مطلوب و مطابق با انتظارات پیش بینی شده، شناسایی نقاط قوت، موانع، محدودیت ها، نارسایی ها و مشکلات اجرای مصوبه، جلوگیری از انحراف مصوبه در مسیر اجراء و ارائه راه حل های اصلاحی برای کمک به بر طرف کردن مسائل و مشکلات اجرایی و بازنگری و اصلاح مصوبه از جمله مهم ترین اهداف گروه های نظارتی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش از آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانهاي تهران است.

 

مديران و كارشناسان دبيرخانه شورای عالی در این بازدیدها، نقاط قوت و ضعف و آسیب های اجرای مصوبه شورای عالی را در مرحله اجراء شناسایی کرده، راهکارهای پیشنهادی مجریان را جهت رفع آنها اخذ و برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر بر روی آنها به کمیسیون های شورای عالی ارجاع می دهند.

 

 

اگر در اجرای مصوبه شورای عالی در مرحله اجرا مغایرتی مشاهده شود آن را احصاء کرده و برای برطرف کردن آن به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود. این وزارت خانه پس از رفع موانع اجرای مصوبه، گزارش آن را در صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می کند.