کمیسیون مدیریت آموزشی یکی از کمیسیون‌های هشتگانه شورای‌ عالی آموزش‌ و پرورش است

کمیسیون منابع‌ انسانی یکی از کمیسیون‌های تخصصی وابسته به شورای عالی آموزش‌ و پرورش است که اولین بار به موجب ماده 14 آیین‌نامه داخلی شورای عالی آموزش‌ و پرورش مصوب ششصدو نوزدهمین جلسه شورای عالی با نام «کمیسیون برنامه‌های توسعه و منابع‌ انسانی» تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش، این کمیسیون دارای پانزده عضو است که همگی جایگاه حقوقی دارند، به جز دو نفر صاحب‌نظر. یکی از بارزترین ویژگی‌های اعضای کمیسیون مدیریت آموزشی حضور دو نفر از مدیران مدارس و یک نفر از روسای مناطق آموزش‌وپرورش و یک نفر از مدیران کل آموزش‌ و پرورش استان‌ها در بین سایر اعضا است که مستقیماً در امور اجرایی مشغول بکار هستند. این کمیسیون 10 وظیفه دارد که بر امر «مدیریت در آموزش ‌و پرورش» دلالت دارند، موضوعی که می‌توان آن را به منزله «مغز متفکر» در نظام تعلیم‌ و تربیت تشبیه کرد.

توجه به جوانب متعدد مدیریت در آموزش‌وپرورش در بُعد منابع‌انسانیِ مرتبط اعم از مدیران و راهبران آموزشی و بررسی اصول، ضوابط و شاخص‌های شایستگی‌ها و صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و بررسی شرایط احراز، انتصاب و به‌کارگیری ایشان در سطوح مختلف از مهم‌ترین وظایف کمیسیون تلقی می‌شود.

یکی از عمده کارهایی که در دوره فعالیت این کمیسیون به بار نشسته است، «آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس» است که در جلسه 997 مورخ 28/04/1400 شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تصویب شد. این آیین‌نامه در 25جلسه کمیسیون بررسی و حدود 3 سال به طرق مختلف به اعتبارسنجی در سطوح صف و ستاد گذاشته شد و پس از اعمال نظرات کارشناسی متعدد در 3 جلسه تکمیلی در کمیسیون، از آبان ماه سال 1399 در دستورکار شورای‌عالی قرار گرفت که پس از طرح و بحث و اعمال نظر اعضای محترم شورا در جلسات 978، 982 و 984، نهایتاٌ در جلسه 997 به تصویب رسید و پس از امضای رئیس محترم جمهوری، برای اجرا در تاریخ 17/06/1400 به وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.

وظایف کمیسیون مدیریت آموزشی

برای این کمیسیون با 15 عضو و 10 وظیفه پیش‌بینی شده است؛ ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بررسی شرایط احراز، انتصاب، سامان‌دهی و به‌کارگیری مدیران آموزش و پرورش در سطوح مختلف، ‌بررسی‌ خط‌مشی‌ها، ضوابط،‌ شاخص‌ها و استانداردهای بهره‌وری درمدیریت آموزشی و تربیتی، بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی اشاره کرد.

اعضای اصلی کمیسیون مدیریت آموزشی

اعضای اصلی کمیسیون فوق عبارت‌اند از: دبیرکل، یک‌نفر از اعضای شورای ‌عالی آموزش ‌و پرورش، یک‌نفر از معاونان وزیر یا یکی از مدیران‌ کل حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، دو نفر از مدیران دوره‌های ابتدایی و متوسطه، نماینده مدیران‌ کل آموزش و پرورش استان‌ها و یک ‌نفر از روسای مناطق آموزش ‌و پرورش کشور.

اهم موضوعاتی که در سنوات اخیر در این کمیسیون به بحث و بررسی گذاشته شده است عبارتند از :
- بازبینی مصوبه 673- 21/01/1381 شورای‌عالی با عنوان «شرایط احراز مدیریت مدارس»
- بررسی اجرای آزمایشی طرح «سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران»
- بررسی پیش‌نویس«آیین‌نامه مدیریت مدارس و مراکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی»
- بررسی «ایجاد و راه‌اندازی رشته مدیریت آموزشگاهی در دانشگاه فرهنگیان»
- بررسی گزارش اجرای برنامه‌های «تعالی مدیریت مدرسه» و «تدبیر»
- هم‌اندیشی در خصوص ترمیم و بروزآوری سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش