کمیسیون منابع انسانی یکی از کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی آموزش و پرورش است

کمیسیون منابع‌ انسانی یکی از کمیسیون‌های تخصصی وابسته به شورای عالی آموزش‌ و پرورش است که اولین بار به موجب ماده 14 آیین‌نامه داخلی شورای عالی آموزش‌ و پرورش مصوب ششصدو نوزدهمین جلسه شورای عالی با نام «کمیسیون برنامه‌های توسعه و منابع‌ انسانی» تشکیل شد.

در فاصله سال‌های 76 تا 92 با تغییرات آیین‌نامه دبیرخانه شورای عالی تغییراتی در شرح وظایف و ترکیب اعضای کمیسیون صورت گرفت که درآخرین آیین‌نامه کمیسیون‌های شورای عالی آموزش‌وپرورش مصوب هشتصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی تاریخ 27/8/92، نام کمیسیون به «کمیسیون منابع انسانی» تغییر یافت و برخی از شرح وظایف آن به سایر کمیسیون‌ها منتقل شد.

این کمیسیون وظیفه بررسی خط مشی‌ها و راهبردهای تأمین، جذب، به‌کارگیری و ارتقای منابع‌انسانی، بررسی برنامه زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع‌انسانی مبتنی بر سند تحول بنیادین، بررسی اصول، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای شایستگی‌ها و صلاحیت‌های عمومی، اختصاصی و حرفه‌ای منابع‌انسانی، بررسی نظام رتبه‌بندی ارزشیابی منابع‌انسانی آموزش‌وپرورش و اصول حاکم بر آن‌ها، بررسی خط مشی‌ها، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای بهره‌وری منابع‌انسانی و تهیه طرح‌های لازم برای توسعه آن، بررسی شرایط احراز، انتصاب، ساماندهی و به‌کارگیری منابع‌ انسانی، بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به منابع‌انسانی قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی، بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون و بررسی موضوعاتی که از طرف دبیرکل یا شورای عالی آموزش‌وپرورش تعیین می‌شود را برعهده دارد.

اعضای اصلی کمیسیون فوق عبارتند از: دبیرکل، یک نفر از اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش، دو نفر صاحبنظر ، یک نفر از مدیران کل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه فرهنگیان یا یکی از معاونان وی، رئیس دانشگاه شهید رجایی یا یکی از معاونان وی ، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا یکی از مدیران کل آن حوزه، معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه ، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌ها یا یکی از معاونان آن حوزه، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یا یکی از مدیران کل آن حوزه ، یک نفر از مدیران کل سازمان برنامه و بودجه، یک نفر از معلمان یا مدرسان به انتخاب معاونت‌های آموزشی و مدیر کمیسیون اهم موضوعاتی که در سنوات اخیر در این کمیسیون به بحث و بررسی گذاشته شده است عبارتند از:

-آیین‌نامه نحوه مشارکت دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه در تربیت منابع‌انسانی
- آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت معلمی
-سوگندنامه معلمی
-برنامه زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع‌انسانی
-آیین‌نامه کلاس‌های چندپایه
-نشانگرهای ارزشیابی نظام آموزش‌وپرورش و استانداردهای آن