دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش:

موسسه حياط، يك بستر مناسب براي پذيرش ايده هاي خلاقانه بچه هاست

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: اگر موسسه حياط بر اساس استانداردها، سازماندهي، برنامه ريزي، استراتژي منسجم و مشخصي انجام شود، مي تواند به يك الگوي آموزشي و پرورشي تبديل شده و به كمك آموزش و پرورش بيايد.

محمود اماني طهراني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در بازديد از موسسه حياط ضمن تجليل از اين حركت و اقدام فوق العاده، افزود: حياط يك بستر مناسب براي پذيرش ايده هاي خلاقانه بچه ها و يك ايده پر ظرفيت براي توسعه استعداد بچه ها در مقياس هاي متنوع و متعدد است.

اماني طهراني اظهار داشت: اين ايده در شرايط مختلف مي تواند معاني مختلفي پيدا كند و متناسب با شرايط و موقعيت و اقليم هر منطقه اي امكان برنامه ريزي و اجرا دارد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: اين ايده مي تواند بر روي خانواده ها متمركز شود چون خانواده يك وجه مشترك ملي و جهاني است كه همه درباره اهميت و جايگاه آن اشتراك نظر دارند.

وي ابراز كرد: اين بحث با عدالت آموزشي ارتباط دارد و مي تواند با استفاده از امكان هاي يكساني كه در اختيار دارد موقعيت هاي يادگيري متنوعي را براي بچه ها ايجاد كند.

اماني طهراني اشاره كرد: يك بحث ديگر اينكه روش هاي تربيت راه حل محور، حل مسئله و رويكرد شايستگي محور(يكي از كليدي ترين موضوعات مورد تاكيد سند تحول بنيادين است) و غيره از طريق اين ايده، قابليت اجرا پيدا مي كنند.

وي اضافه كرد: الگوي شايستگي محور، تعريف مختص و ويژه آموزش و پرورش پيدا كرده است، شايستگي ها توصيفي از صفات و توانمندي هايي است كه انسانها واجد آن مي شوند.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: اين ايده يكي از موضوعات مورد اشاره سند يعني موقعيت هاي يادگيري رشد دهنده و موثر است كه هر كدام از اين واژه ها يك دنيا حرف دارد.

اماني طهراني اظهار كرد: كل زندكي انسانها، موقعيت هايي هستند براي يادگيري بهتر و بيشتر؛ يادگيري يعني آن معنايي كه از درون افراد مي جوشد.

وي ابراز كرد: آدم آن چيزي كه خودش ساخته، ارزش و احترام خاصي براي آن قائل است و به اين راحتي آن را از دست نمي دهد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در ادامه بيان كرد: يادگيري اتفاقي است كه در يك موقعيت پيچيده حادث مي شود كه اصول و قواعد خاصي بر آن حاكم است. انسان وقتي در موقعيتي قرار مي گيرد در ذهن او جرقه اي زده مي شود كه بدنبال راه حل مناسبي براي حل مسئله خود باشد.

وي افزود: موقعيت رشد دهنده، يعني ما از يادگيري هدف، مقصود و علائق مشخصي داريم براي اينكه ياد بگيريم و بتوانيم مشكل و مسئله خود را حل كنيم.

اماني طهراني اضافه كرد: موثر بودن، يعني قبل از سناريوي يادگيري اين فرد نگاه و اعتقاد به خودش، مهارتش و... تغييراتي پيدا مي كند. گاهي اوقات اطرافيان اين تغييرات را در او احساس مي كنند.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: مهم ترين كاري كه شما در حياط بايد انجام دهيد تغيير نوع نگاه به اين ايده است، شما بايد به اين موضوع نگاه حرفه اي داشته باشيد و براي شروع اين كار بايد شيوه نامه، برنامه، استراتژي و... مشخص و تعريف شده اي داشته باشيد.

وي با اشاره به اينكه هر برنامه اي كه در چارچوب قوانين و مقررات آموزش و پرورش بتواند به اجراي سند تحول كمك كند بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: بايد هسته فكري، ايده ها و سازوكارهايي كه براي اداره اين كار مهم داريد، مشخص و معين كنيد.

اماني طهراني تاكيد كرد: مدرسه ها مهم ترين نقطه هاي توسعه اي هر كشوري هستند، توسعه كشور وابسته به اين است كه چه نوع مدرسه اي و با چه نوع استاندارد و... در كشور داريم.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در پايان گفت: به تعبير سند تحول بينادين، مدرسه بايد به كانون تربيتي محله تبديل شود وقتي اين موضوع شكل گرفت، مردم مدرسه را جزيي از دغدعه هاي اصلي زندگي خود مي دانند و نسبت به آن احساس مسئوليت مي كنند.

لازم به ذكر است موسسه حياط«هدفش ايجاد بستري براي پرورش كودك حكيم است. كودكي كه موقعيت هاي واقعي زندگي را تاب مي آورد و براي مسئله راه حل پيدا مي كند.

در فرآيندهاي تعريف شده از سوي موسسه حياط؛ كودكان به همراه يكي از والدين در هر ساعتي از روز به دلخواه در مجموعه حاضر مي شوند، از هر كدام از قسمت ها به هر ميزان مي توانند استفاده كنند.

يكي از نقاط تمركز حياط، حضور مستمر كودك در حياط است يعني حياط براي موسسه پارك يا شهربازي نيست كه حضور يك روزه و منقطع كودك موسسه را در رسيدن به اهداف طراحي شده ياري كند بلكه اين حضور مستمر منجر به دستيابي به مجموعه اي از شايستگي ها نظير قدرت برنامه ريزي، خلاقيت، افزايش عزت نفس، افزايش مهارت هاي دست ورزي و مسئوليت پذيري مي شود». برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موسسه می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید. 

https://hayat.family/